+420 602 726 029 / +420 596 426 272
Automatizace
Kotle jsou vybavené moderní technologií čelních polských producentů, tzn. mikroprocesním regulátorem teploty. Vysoké třídy zařízení je vybaveno displejem LCD umožňujícím snadnou obsluhu a programování.

Video

V naší nabídce mimo jiné najdete:

Ekologické kotle ÚT přizpůsobené na efektivní a plně automatizované spalování pelet... více»

Kotle s automatickým systémem podávání paliva... více»

Univerzální kotle s řídícím systémem a dmychadlem... více»

Naše aukce

Vítejte v naší aukci Aukro... více»

Automatizace - regulátory

Regulátor MINI-STER

Regulátor MINI-STER řídí provoz automatického kotle na pevná paliva, vybaveného šnekovým nebo pístovým podavačem. Řídící veličinou je teplota oběhové vody v kotli. Regulátor je uzpůsoben pro spolupráci s pokojovým termostatem. V letním období je možný pouze ohřev teplé užitkové vody (TUV), bez ohřevu místnosti.

Technické údaje:

 • Rozsah regulace teploty kotle: 35 - 80 st. C.
 • Rozsah měření teploty TUV: 40 - 70 st. C.
 • Teplotu spuštění oběhového čerpadla je možné nastavit v rozsahu 10 - 70 st. C.
 • Regulace udržovacího provozu kotle: 0 - 90 vt., přestávka 1 - 15 min.
 • Provoz při pokojové teplotě 0 - 40 st. C.
 • Příkon el. proudu: 230 V/50 Hz
 • Povolené zatížení výstupů: ventilátor max. 100 W, oběhové čerpadlo - max. 100 W
 • Rozsah regulace otáček ventilátorů: 30 - 100 %
 • Relativní vlhkost vzduchu: 95 %
 • Stupeň ochrany: IP 40
 • Třída izolace: I
 • Elektrické zabezpečení: 3,15 A

Ke stažení

Regulátor RK-2006LP

Regulátor RK-2006LP je určený pro regulaci teploty na vodní kotli na tuhá paliva, které jsou vybavené:

 • Zásypovým podavačem nebo dávkovačem spolupracujícím s vnitřním podavačem (tzv. stokerem)
 • Nafukovacím ventilátorem
 • Žhavící svíčkou zapalující palivo
 • Čerpadlem ÚT
 • Čerpadlem CWU nebo směšovacím čerpadlem (opce)
 • Alarmovým signalizátorem (opce)
 • Pokojovým termostatem (opce)

Regulátor je také vybaven bezpečnými polovodičovými senzorami teploty.

Regulátor PŁOMYK

Regulátor "Płomyk" je určený pro řízení dmychání vzduchu v kotle ÚT na uhelný prach a také pro zapnutí oběchového čerpadla ÚT. Tento regulátor je vybavený funkcí profukování, která se aktivuje po překročení nařízené teploty. Regulace nastavení připojení čerpadla ÚT. Regulátor "Płomyk" splňuje domácí a průmyslové normy elektromagnetické kompability (označení CE). Regulátor se vyznačuje velmi jednoduchou obsluhou a spolehlivostí.

Technické údaje:

 • Rozsah regulace teploty: od 35°C do 80°C
 • Rozsah měření teploty: od 0°C do 99°C
 • Teplota, při které následuje zapnutí oběhového čerpadla je řízená v rozsahu: od 10°C do 70°C
 • Řízení profouknutím: od 0 do 90 sekund; pauza od 1 do 15 minut
 • Celková možnost vypnutí profukování P - 0
 • Regulace dmycháním vzduchu
 • Chod při teplotě okolí: od 0°C do 40°C
 • Napájení: ~230 V/50 Hz
 • Dmychání max. 100 W, oběhové čerpadlo max. 100 W
 • Regulovaný výkon dmýchadla: od 30% do 100%
 • Rozsah automatické změny výkonu dmýchadla před dosažením zvolené teploty: od 2°C do 10°C
 • Relativní vlhkost vzduchu: 95%
 • Stupeň ochrany IP 40
 • Třída izolace: I
 • Rozměry (šířka x výška x hloubka): 125 mm x 75 mm x 50 mm 1,25 A

Regulátor SP-18

Úlohou zařízení je automatická regulace dmýchání do kotlů ÚT a spínání čerpadel: cirkulačního, čerpadla užitkové vody a podlahového čerpadla ve vedení ústředního topení. Regulátor spolupracuje se šnekovým podavačem kotle. Proces ovládání je realizován pomocí kontroly teploty kapaliny v kotli ÚT.

Regulátor má dva režimy:

 • Provozní režim (když je teplota ÚT nižší, než zadaná).
 • Podpůrný režim (když se teplota ÚT rovná nebo je vyšší než zadaná).

Regulátor umožňuje udržení zadané teploty užitkové vody a udržuje teplotu uvnitř budovy. Regulátor vyžaduje změnu nastavení vzhledem k různorodosti paliv a druhu kotle.

Regulátor SALUS 091FL

Programovaný regulátor teploty (týdenní)
 • Úspora energie až 30 %
 • Možnost regulace nastavitelné teploty nahoru a dolů
 • Odzkoušené a jednoduché ovládání
 • Podsvícený LCD displej
 • Nastavení teploty každých 0.2°C
 • V paměti má uloženo 9 nezávislých programů
 • 3 úrovně teplot - denní, noční a protizámrazová
 • Změna nastavení hystereze
 • Beznapěťové relé

Regulátor SALUS 091FLRF

Bezdrátový programovatelný regulátor teploty (týdenní)
 • Má všechny funkce modelu 091FL
 • Integrovaný a praktický podstavec regulátoru s dvěma úhly naklonění zajišťuje pohodlnost a funkčnost
 • Provoz s kmitočtem 868MHz zaručuje velmi stabilní signál odolný proti rušení
 • Jednoduchá změna komunikačního kódu pomocí přepínačů
 • Provozní rozsah do 60 m v otevřeném prostoru
 • Beznapěťové reléAutomatizace - podavače

Hořák - Standardní

Standardní hořák - je uzpůsoben na spalování eko hrášku, hnědého uhlí a příměsí na bázi biolátek.

Skládá se z ocelového šnekového dopravníku a litinového retortového hořáku. Šnekovým dopravníkem je palivo dodáváno do retorty a tam za pomoci ventilátorového náfuku spalováno.

Tento hořák je standardně montován do kotlů Fire Eco.
Hořák - Litinový

Litinový hořák - hořák nového provedení určený pro dodávku a spalování širokého spektra pevných paliv s granulací 0 - 32 mm. Základním palivem je uhlí s granulací 0 - 32 mm a to jak černé, tak hnědé (OŘ2). Litinová konstrukce podavače nemá pouze zvýšenou korozívní odolnost, ale také snižuje hlučnost podavače a má vliv na přenášení chvění do konstrukce kotle.

Litina je méně náchylná na teplotní deformace, co je důležité pro provoz šneku, který v případě snížení hladiny ohně v retortě se značně nahřívá.

Tento hořák je montován na přání zákazníka.


Hořák - Žlabový

Žlabový hořák je přizpůsoben pro spalování hlavně sypkých pevných paliv, jako np. uhelný prach, pelety, hnědé uhlí se zvýšenou prachovou složkou, biopalivo, obilí, oves atp.

Spalovací plocha je opatřena hustou sítí náfukových otvorů, co zlepšuje prohoření i sypkých palivových směsí.

Tento hořák je montován na přání zákazníka.